Konståtervinning

Utförd 1995 för fritidshem i Åkersberga

Inköpt konst kan av olika anledningar tas ned eller bort. En lokal eller miljö byter ägare. I vissa fall kan konstnären hämta/ta ned verket själv. Verket finns då till förfogande och kan förvärvas av en ny brukare. Sådana verk presenteras här.