Konståtervinning

Utförd 1995 för fritidshem i Åkersberga

Inköpt konst kan av olika anledningar tas ned eller bort. En lokal eller miljö byter ägare. I vissa fall kan konstnären hämta/ta ned verket själv. Verket finns då till förfogande och kan förvärvas av en ny brukare. Sådana verk presenteras här. Stenskeppet till höger kommer att få en ny plats på Gotland våren 2023. Tåget finns i min ateljé och väntar på  erbjudande från bibliotek eller någon annan plats där mindre barn finns.